Cookie en Privacy beleid

Wij plaatsen cookies op onze site, deze helpen ons om de site voor u beter te laten werken. Niets vanuit deze cookie informatie wordt gedeeld met andere partijen. Onze cookie registreert alleen uw IP-adres, dit gegeven wordt op geen enkele manier verrijkt.

Ons privacy beleid staat in het kader van de A.V.G. nu ook online; u vindt die op deze site onder het kopje A.V.G.. Hierin staat welke gegevens wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen, hoe deze beschermd worden en hoe u deze op kunt vragen.ACCEPTEREN

Smart Media Services BV – In Programme Sales BV – One Media BV

Wat zegt een horoscoop over jou?

Je kan je horoscoop vergelijken met je vingerafdruk. De tekening is vrijwel uniek en is de blauwdruk van jouw leven. De horoscoop begint met je Ascendant en wordt in twaalf huizen onderverdeeld. Hierin staan weer de planeten.


De planeten

De klassieke astrologie kent zeven planeten. De moderne astrologie heeft hier nog drie planeten aan toegevoegd. De planeten in de huizen van de horoscoop vertellen iets meer over jouw karaktereigenschappen. Hierbij is het belangrijk, of de planeten onderling goede of slechte aspecten met elkaar maken. Een geboortehoroscoop verandert niet. Wat er wel verandert, zijn de dagstanden van de planeten. Die zorgen voor de kansen en mogelijkheden in jouw leven.


De sterrenbeelden

De planeetverdeling ligt dus bij geboorte vast. Hierbij is het in de geboortehoroscoop een vast gegeven in welk sterrenbeeld een bepaalde planeet staat. Het meest bekend is de Zon. De zon is een ster, maar in de astrologie wordt hij onder de planeten gerekend. De meeste dierenriemtekens zijn wel bekend. Iedereen heeft wel gehoord van de Ram, of het sterrenbeeld Vissen. De tekens geven weer een bepaalde “kleur” aan een planeet en ook het huis waarin zij samen staan is zeer betekenisvol voor de horoscoop.


Jouw geboortezon

Bijna iedereen kent wel zijn of haar sterrenbeeld. Niet iedereen weet, dat een sterrenbeeld in decanaten wordt onderverdeeld. Ieder teken heeft drie decanaten. Het middelste decanaat bezit de sterkste eigenschappen van het sterrenbeeld. Het eerste en het derde decanaat heeft ook nog eigenschappen van het voorafgaande of respectievelijk opvolgende teken. Er zijn zelfs grensgevallen. Dit komt vooral voor, wanneer de Zon overgaat van het ene sterrenbeeld naar het andere teken. In dat geval heeft de persoon zowel de eigenschappen van het sterrenbeeld waar de Zon uitloopt, als de eigenschappen van het teken waar de Zon binnenloopt. Er bestaan tabellen van de planeetstanden, die honderden jaren vooruit gaan, zodat een astroloog weet hoe de actuele planeetstanden zijn.


Planeten in de tekens

De Zon en de Maan zijn de belangrijkste planeten binnen je horoscooptekening. Zij vormen de persoonlijkheid van de betrokken persoon. Daarnaast is de Ascendant ook heel belangrijk. In een horoscooptekening is de Ascendant het uitgangspunt. De overige acht planeten zijn eveneens belangrijk. De planeten Mercurius, Venus, Mars en Jupiter lopen redelijk snel, terwijl de planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto vrij langzaam lopen. Een bepaalde generatie zal deze langzaam lopende planeten hoofdzakelijk in dezelfde tekens hebben.


De horoscoophuizen

Net zoals een planeet een bepaalde betekenis heeft binnen de horoscoop, zo hebben de huizen eveneens bepaalde eigenschappen. Het eerste huis vanaf de Ascendant wordt geassocieerd met het sterrenbeeld Ram en het laatste huis, huis twaalf, met het laatste en twaalfde sterrenbeeld Vissen. Posities van de planeten kunnen hierdoor zwak of sterk zijn, net zoals een planeet in een teken goed uitkomt, of juist afgezwakt wordt in een bepaald teken. Zo “kleuren” alle planeten de horoscoop en maken de sterrenbeelden de kleurtekening af.


Planeten en huizen

Ieder huis heeft een huisheer. Een huisheer is de planeet die heerst over een sterrenbeeld. Je kan zeggen, dat de planeet dan erg sterk staat als hij in dat teken zou staan. In veel gevallen vinden we de huisheren terug in de horoscoop in een zwakkere positie of een afgezwakt huis. Een astroloog kijkt of de planeten goed tot hun recht komen en of de huizen sterk vertegenwoordigd zijn en mooie of minder mooie aspecten hebben. De astrologie kent meerdere type huizenverdelingen.


De Ascendant

Het tijdstip van de geboorte, het zogenaamde geboorteuur, minuut en seconde, is zeer belangrijk voor de astroloog. De horoscooptekening wordt hierop gebaseerd en hierdoor kunnen de huizen verdeeld worden. Wanneer een astroloog geen exacte tijd heeft, wordt er altijd van twaalf uur ’s middags uitgegaan. Dan is de berekening minder betrouwbaar. Er worden meer kinderen geboren op een bepaalde dag, maar bijna niet op het exacte tijdstip. Verloskundigen en verpleegkundigen leggen dit tijdstip tegenwoordig heel nauwkeurig vast. Ook de plaats maakt een verschil in de berekening.


De uitleg van de horoscoop

Aan de hand van de Ascendant, de planeten in de huizen, en de tekens. kan de astroloog beginnen met duiden. Eerst de planeten in de tekens, en dan steeds nauwkeuriger, wat de werking ervan is in de huizen en daarnaast welke aspecten ze maken. Dit vormt het karakter van de persoon. Doordat de planeten zich voortbewegen, heeft dit ook weer een uitwerking op de horoscoop. Dit noemen we Transits of progressies. Jaarlijks wordt er door een astroloog een nieuwe horoscoop gemaakt. Dit heet een Solaar. Een Solaar vertelt iets over het aankomende jaar vanaf je geboortedag. Aan de hand van de Transits, progressies en de Solaren kan de astroloog voorspellingen doen en/of advies geven. Het meest bekend zijn de Maanfasen. Iedereen is bekend met de aantrekkingskracht van de Maan. Veel mensen voelen ook de werking van een Nieuwe of een Volle Maan. Ook de natuur reageert op de onderlinge aantrekkingskracht van de planeten; op elkaar, maar ook op de Aarde.


Maanfasen en eclipsen

De Maan beweegt het snelst door een horoscoop heen. Net zoals er een Solaar gemaakt wordt, zo kan de astroloog ook een Lunaar maken. Dan “vier” je min of meer de terugkomst van de Zon [bij een Solaar] of de terugkomst van de Maan [bij een Lunaar]. Dit zegt veel hoe jouw jaar, of respectievelijk jouw maand er uit komt te zien. Ongeveer twee keer per jaar [heel soms drie keer] doen zich eclipsen voor. We kennen de Zoneclipsen en de Maaneclipsen. De stand van de Aarde tussen de Zon en Maan veroorzaakt de eclipsen. De eclipsen zorgen voor een krachtige aantrekking naar elkaar en ten opzichte van de Aarde. De natuur reageert hier op, maar mens en dier voelt het ook zeer sterk. Wanneer een eclips op een belangrijke stand binnen de horoscoop komt, door contact te maken met een planeet of een sterrenbeeld, dan voel je deze werking ervan een jaar lang. 


Retrograde en Direct

Net zoals de eclipsen een sterke uitwerking op je gevoel en humeur hebben, zo hebben de wijze van voortbewegen van de planeten ook invloed op je dagelijks leven. Vanaf de Maan, [dus de overige acht planeten, want de Zon en de Maan bewegen altijd in dezelfde richting] komen er verschillende richtingen voor. Een planeet kan stilstaan, vooruit lopen of achteruit lopen. In de astrologie heet dat Stationair, Direct of Retrograde. De betreffende planeet loopt niet echt achteruit, maar ten opzichte van de Aarde ontstaat er een bepaalde positie, die een grote uitwerking en invloed op je dagelijkse leven hebt. Ook de geboortehoroscoop kent dit fenomeen. Een planeet in Retrogradestand kan alle kracht verliezen of juist een specifieke betekenis krijgen. Een goede astroloog houdt met al deze facetten rekening.